Search form

ลูก๋า 6:20

พระเยซู​หื้อ​ก๋ำลังใจ๋​หมู่​สาวก

20พระเยซู​ผ่อ​หน้า​หมู่​สาวก​ของ​พระองค์ อู้​กับ​หมู่​เขา​ว่า

“หมู่​ต้าน​ตี้​ตุ๊กยาก พระเจ้า​โผด​หื้อ​หมู่​ต้าน​เป๋น​สุข

ย้อน​ว่า​หมู่​ต้าน​ได้​เป๋น​คน​ของ​แผ่นดิน​ของ​พระเจ้า​แล้ว