Search form

ลูก๋า 6:27

พระเยซู​บอก​หื้อ​ฮัก​ศัตรู๋

27“แต่​เฮา​บอก​หื้อ​ต้าน​ตังหลาย​ตี้​ก่ำลัง​ฟัง​อยู่​ว่า จง​ฮัก​ศัตรู๋​ของ​ต้าน จง​เยียะ​ดี​กับ​คน​ตี้​จัง​ต้าน