Search form

ลูก๋า 6:29

29ถ้า​ใผ​คน​ใด​ตบ​แก้ม​ของ​ต้าน​เผิก​นึ่ง ก็​หื้อ​บิ่น​แหม​เผิก​นึ่ง​หื้อ​เขา​แหม ใผ​เอา​เสื้อ​คุม​ต้าน​ไป ถ้า​เขา​จะ​เอา​เสื้อ​แหม​ก็​หื้อ​เขา​ไป​เต๊อะ