Search form

ลูก๋า 6:35

35แต่​จง​ฮัก​ศัตรู๋​ของ​ต้าน​ตังหลาย กับ​เยียะ​ดี​กับ​เขา จง​หื้อ​เขา​ยืม​ไป​โดย​บ่ต้อง​ห่วง​ว่า​จะ​ได้​คืน แล้ว​ต้าน​จะ​ได้​ฮับ​รางวัล​ยิ่งใหญ่​ใน​สวรรค์ จะ​ได้​เป๋น​ลูก​ของ​พระเจ้า​ผู้​สูงสุด ย้อน​พระองค์​โผด​ตึง​คน​ตี้​อกตัญญู ตึง​คน​บ่ดี