Search form

ลูก๋า 6:38

38จง​หื้อ​กับ​คน​อื่น แล้ว​พระเจ้า​ก็​จะ​หื้อ​กับ​ต้าน ต้าน​จะ​ได้​ฮับ​ตวง​จ๋นสวดจ๋นล้น​ต๋าง ย้อน​ว่า​ต้าน​ใจ๊​ต๋าง​แก่น​ใด​ตวง​หื้อ​คน​อื่น พระเจ้า​ก็​จะ​ใจ๊​ต๋าง​แก่น​นั้น​ตวง​หื้อ​ต้าน​เหมือน​กั๋น”