Search form

ลูก๋า 6:45

45คน​ดี​ก็​มี​สิ่ง​ดีๆ ใน​ใจ๋​แล้ว​ก็​จะ​อู้​แต่​สิ่ง​ดี​ออก​มา แต่​คน​บ่ดี​ก็​มี​สิ่ง​บ่ดี​ใน​ใจ๋​กับ​จะ​อู้​สิ่ง​บ่ดี​ออก​มา​เหมือน​กั๋น ย้อน​ใน​ใจ๋​เป๋น​จาใด​ปาก​ก็​อู้​มา​จาอั้น