Search form

ลูก๋า 6:47

47กู้​คน​ตี้​มา​หา​เฮา​กับ​ฟัง​กำ​สอน​ของ​เฮา แล้ว​เยียะ​ตวย​ต๋าม​กำ​สอน​นั้น เฮา​จะ​บอก​หื้อ​ต้าน​ตังหลาย​ฮู้​ว่า​เขา​เผียบ​เหมือน​ใผ