Search form

ลูก๋า 6:9

9แล้ว​พระเยซู​ก็​อู้​กับ​คน​ตังหลาย​ว่า “เฮา​จะ​ถาม​ต้าน​ตังหลาย​ว่า ควร​จะ​เยียะ​ก๋าน​ดี​กาว่า​เยียะ​ก๋าน​ฮ้าย​ใน​วัน​สะบาโต จะ​จ้วย​จีวิต​กาว่า​จะ​ทำลาย​จีวิต”