Search form

ลูก๋า 7:1

พระเยซู​ฮักษา​คน​ฮับใจ๊​ของ​นายร้อย​ทหาร​โรมัน

1เมื่อ​พระเยซู​อู้​เรื่อง​หมู่​นี้​หื้อ​คน​ตังหลาย​ฟัง​แล้ว พระองค์​ก็​เข้า​ไป​ใน​เมือง​คาเปอรนาอุม