Search form

ลูก๋า 7:11

พระเยซู​จ้วย​ลูก​ของ​แม่​หม้าย​เป๋น​ขึ้น​มา​ใหม่

11ได้​แหม​บ่ปอ​เมิน พระเยซู​ไป​หมู่​บ้าน​นาอิน​กับ​หมู่​สาวก​ของ​พระองค์ คน​ตังหลาย​แหม​จ้าดนัก​ก็​ตวย​พระองค์​ไป