Search form

ลูก๋า 7:20

20เมื่อ​หมู่​เขา​มา​เถิง​พระเยซู ก็​บอก​พระองค์​ว่า “ยอห์น​ผู้​หื้อ​บัพติศมา​ใจ๊​หมู่​เฮา​มา​ถาม​พระองค์​ว่า ‘ต้าน​เป๋น​ผู้​ตี้​จะ​มา​นั้น​กา กาว่า​จะ​ต้อง​กอง​ถ้า​คน​อื่น​แหม’ ”