Search form

ลูก๋า 7:21

21ใน​เวลา​หละหว่าง​นั้น​พระเยซู​ได้​ฮักษา​คน​เจ็บ​คน​เป๋น​โรค​ต่างๆ หื้อ​หาย​เป๋น​จ๋ำนวน​นัก คน​ตี้​ผี​เข้า​ก็​หาย คน​ต๋าบอด​ก็​ผ่อ​หัน​ได้