Search form

ลูก๋า 7:27

27คือ​ยอห์น​คน​เนียะ มี​กำเขียน​เถิง​ต้าน​ไว้​ว่า

‘เฮา​จะ​ส่ง​คน​ส่ง​ข่าว​นำ​หน้า​ต้าน​ไป​ก่อน

เขา​จะ​เกียม​คน ​หื้อ​พร้อม​ก่อน​ต้าน​มา’