Search form

ลูก๋า 7:28

28เฮา​บอก​ต้าน​ตังหลาย​ว่า ใน​หมู่​คน​ตี้​เกิด​มา​นั้น​บ่มี​ใผ​ตี้​ยิ่งใหญ่​เหลือ​ยอห์น แต่​คน​เล็ก​หน้อย​ตี้​สุด​ใน​แผ่นดิน​ของ​พระเจ้า ก็​ยัง​ใหญ่​เหลือ​ยอห์น​แหม​ก่อน”