Search form

ลูก๋า 7:3

3นายร้อย​ได้​ยิน​ว่า​พระเยซู​มา จึง​หื้อ​หมู่​คน​เฒ่า​คน​แก่​ของ​จาว​ยิว​บาง​คน ไป​อ้อนวอน​ขอ​หื้อ​พระองค์​มา​ฮักษา​คน​ฮับใจ๊​ของ​เขา