Search form

ลูก๋า 7:34

34ส่วน​บุตรมนุษย์​ได้​ตึง​กิ๋น​ตึง​ดื่ม ต้าน​ตังหลาย​ก็​ว่า ‘ผ่อ​คน​นี้​ลอ ขี้​กละ ขี้​เมา​ตวย ป๋าย​บ่ปอ​ยัง​เป๋น​เปื้อน​กับ​คน​เก็บ​ภาษี คบ​กั๋น​กับ​คน​บาป’