Search form

ลูก๋า 7:36

พระเยซู​ใน​บ้าน​ฟาริสี

36มี​คน​นึ่ง​ใน​หมู่​ฟาริสี​จื้อ​ซีโมน เจิญ​พระองค์​ไป​กิ๋น​ข้าว​ตวย พระองค์​ก็​ไป​นั่ง​กิ๋น​ใน​เฮือน​ของ​เขา