Search form

ลูก๋า 7:9

9เมื่อ​พระเยซู​ได้ยิน​จาอั้น​ก็​งืด​ใน​ความ​เจื้อ​ของ​นายร้อย จึง​เหลียว​ปิ๊ก​มา​อู้​กับ​คน​ตังหลาย​ตี้​ติดต๋าม​พระองค์​ไป​ว่า “เฮา​บอก​หื้อ​ต้าน​ตังหลาย​ฮู้​ว่า เฮา​บ่เกย​ปะ​ใผ​คน​ใด​ใน​ประเทศ​อิสราเอล​ตี้​มี​ความ​เจื้อ​นัก​ขนาด​นี้​มา​ก่อน​เลย”