Search form

ลูก๋า 8:1

1ต่อ​มา​พระองค์​ก็​เตียว​ตาง​ไป​ใคว่​บ้าน​ใคว่​เมือง บอก​ข่าวดี​เรื่อง​แผ่นดิน​ของ​พระเจ้า สาวก​สิบ​สอง​คน​ก็​อยู่​กับ​พระองค์