Search form

ลูก๋า 8:10

10พระเยซู​บอก​หมู่​สาวก​ว่า “ข้อ​ล้ำเลิ็ก​เรื่อง​แผ่นดิน​ของ​พระเจ้า​โผด​หื้อ​ต้าน​ตังหลาย​ฮู้​ได้ ส่วน​หมู่​คน​อื่นๆ นั้น จะ​อู้​หื้อ​ฟัง​เป๋น​กำเผียบ​เปื้อ​หื้อ​เป๋น​ไป​ต๋าม​พระคัมภีร์​ตี้​ว่า ‘หมู่​เขา​ผ่อ​แต่​บ่หัน หมู่​เขา​ฟัง​แต่​บ่เข้าใจ๋’