Search form

ลูก๋า 8:14

14ตี้​ตก​ก๋าง​ป่า​หนาม​นั้น​ก็​เหมือน​คน​ตี้​ได้​ฟัง​ถ้อยกำ​แล้ว​ก็​ฮับ​เอา​เหมือน​กั๋น แต่​ความ​เป๋น​ห่วง​เรื่อง​ต่างๆ เกี่ยว​กับ​จีวิต​ใน​โลก​นี้ ความ​หลง​มัวเมา​ข้าว​ของ​เงิน​คำ กับ​ความ​ม่วน​งัน​สัน​เล้า ก็​มา​งำ​เขา​ไว้ แล้ว​ความ​เจื้อ​ของ​เขา​ก็​บ่จ๋ำเริญ​เติบโต