Search form

ลูก๋า 8:2

2ฮ่วม​กับ​แม่ญิง​บาง​คน​ตี้​พระองค์​เกย​ไล่​ผี​ออก​จาก​ตั๋ว​กับ​ฮักษา​โรค​หื้อ​หาย ได้​แก่​มารีย์​ตี้​ฮ้อง​กั๋น​ว่า​มารีย์​จาว​มักดาลา คน​ตี้​พระองค์​ได้​ไล่​ผี​ออก​เจ็ด​ตั๋ว