Search form

ลูก๋า 8:28

28เมื่อ​เขา​หัน​พระเยซู เขา​ก็​หุย​เสียง​ดัง ยอบ​ตั๋ว​ลง​ไหว้​ส่อง​หน้า​พระองค์​ฮ้อง​เสียง​ดัง​ว่า “โอ​พระเยซู​พระบุตร​ของ​พระเจ้า​ผู้​สูงสุด มา​ยุ่ง​กับ​เฮา​เยียะ​หยัง ขอ​เต๊อะ ห้าม​ทรมาน​เฮา​เน่อ”