Search form

ลูก๋า 8:32

32มี​หมู​เป๋น​หมู่​ใหญ่​ก่ำลัง​เซาะ​หา​กิ๋น​อยู่​ต๋าม​เถิ้ม​ดอย​ใก้ๆ หั้น ผี​หมู่​นั้น​จึง​อ้อนวอน​พระองค์ ขอ​ไป​เข้า​อยู่​ใน​หมู​หมู่​นั้น พระเยซู​อู้​ว่า “ไป​เต๊อะ”