Search form

ลูก๋า 8:39

39“ปิ๊ก​ไป​บ้าน​เหีย แล้ว​บอก​หื้อ​จาวบ้าน​ฮู้​เถิง​ก๋าน​ใหญ่​ตี้​พระเจ้า​ได้​เยียะ​ต่อ​เจ้า” คน​นั้น​ก็​ปิ๊ก​ไป​บอก​คน​ตึง​เมือง​ฮู้​เถิง​เหตุก๋ารณ์​ตี้​พระเยซู​ได้​เยียะ​กับ​เขา