Search form

ลูก๋า 8:40

พระเยซู​ฮักษา​ลูกสาว​ไยรัส​กับ​แม่ญิง​คน​ตี้​เป๋น​เลือด​ตก​บ่หยุด

40เมื่อ​พระเยซู​ปิ๊ก​ข้าม​ทะเล​มา​แล้ว คน​ตังหลาย​ก็​ต้อนฮับ​พระองค์ ย้อน​เขา​ตังหลาย​ถ้า​พระองค์​อยู่