Search form

ลูก๋า 8:43

43มี​แม่ญิง​คน​นึ่ง​เป๋น​โรค​เลือด​ตก​บ่หยุด​สิบ​สอง​ปี๋​แล้ว เสี้ยง​เงินทอง​หื้อ​หมอ​ฮักษา​จ๋น​หมด​เนื้อ​หมด​ตั๋ว แต่​บ่มี​ใผ​ฮักษา​ได้