Search form

ลูก๋า 8:45

45พระเยซู​จึง​ถาม​ว่า “ใผ​มา​หยุบ​ตั๋ว​เฮา” เมื่อ​คน​ตังหลาย​อู้​ว่า​บ่ได้​โดน​ลอ เปโตร​จึง​บอก​พระองค์​ว่า “อาจ๋ารย์ คน​ยัด​ยู้​กั๋น​ล่อ ก็​ถูก​ใส่​พระองค์​พ่อง​ก่า”