Search form

ลูก๋า 8:49

49ต๋อน​ตี้​พระองค์​ก่ำลัง​อู้​อยู่​นั้น มี​คน​มา​จาก​บ้าน​ของ​ไยรัส​ตี้​เป๋น​นาย​ธรรมศาลา​มา​บอก​เขา​ว่า “ลูก​สาว​ของ​ต้าน​ต๋าย​แล้ว บ่ต้อง​รบก๋วน​อาจ๋ารย์​ละ”