Search form

ลูก๋า 8:51

51เมื่อ​มา​แผว พระเยซู​ก็​เข้า​ไป​ใน​เฮือน พระองค์​บ่หื้อ​คน​อื่น​เข้า​ไป​ตวย นอกจาก​เปโตร ยอห์น ยากอบ​กับ​ป้อแม่​ของ​หละอ่อน​เต้าอั้น