Search form

ลูก๋า 8:8

8บาง​เม็ด​ตก​บน​ดิน​ดี ก็​งอก​งาม​ใหญ่​ขึ้น​แล้ว​ก็​มี​งวง​มี​เม็ด​นัก​เป๋น​ร้อย​เต้า” เมื่อ​พระองค์​อู้​แล้ว ก็​บอก​หมู่​เขา​เสียง​ดัง​ว่า “ใผ​ยอม​ฟัง​ก็​หื้อ​ฟัง​ไว้​เต๊อะ”