Search form

ลูก๋า 9:1

ส่ง​สาวก​สิบ​สอง​คน​ออก​ไป​เยียะ​ก๋าน

1พระเยซู​ฮ้อง​สาวก​สิบ​สอง​คน​มา แล้ว​หื้อ​สิทธิ​อำนาจ​หมู่​เขา​ไล่​ผี​ฮ้าย ​กับ​ฮักษา​โรค​ต่างๆ หื้อ​หาย​ได้