Search form

ลูก๋า 9:11

11แต่​คน​ตังหลาย​ฮู้​จึง​ปา​กั๋น​ไป​ตวย​หา​พระองค์ พระองค์​ก็​ต้อนฮับ​เขา สอน​เขา​เถิง​เรื่อง​แผ่นดิน​ของ​พระเจ้า ใผ​ต้องก๋าน​หื้อ​พระองค์​ฮักษา​โรค​พระองค์​ก็​ฮักษา​หื้อ