Search form

ลูก๋า 9:18

ซีโมน​เปโตร​บอก​ว่า​พระเยซู​เป๋น​ใผ

18วัน​นึ่ง เมื่อ​พระเยซู​อธิษฐาน​อยู่​คน​เดียว หมู่​สาวก​ก็​อยู่​ใก้ๆ พระองค์​ก็​ถาม​หมู่​เขา​ว่า “คน​ตังหลาย​อู้​กั๋น​ว่า​เฮา​เป๋น​ใผ​กา”