Search form

ลูก๋า 9:22

22แล้ว​บอก​หมู่​เขา​ว่า “บุตรมนุษย์​จะ​ต้อง​ได้​ฮับ​ความ​ตุ๊ก​ทรมาน​หลาย​อย่าง หมู่​คน​เฒ่า​คน​แก่ หมู่​หัวหน้า​ปุโรหิต กับ​หมู่​ธรรมาจ๋ารย์​จะ​บ่ยอมฮับ​พระองค์ ใน​ตี้​สุด​พระองค์​จะ​ถูก​ฆ่า​ต๋าย แต่​หลัง​จาก​นั้น​แหม​สาม​วัน พระเจ้า​จะ​เยียะ​หื้อ​เป๋น​ขึ้น​จาก​ความ​ต๋าย”