Search form

ลูก๋า 9:27

27แต่​เฮา​บอก​ความ​จริง​แก่​หมู่​ต้าน​ว่า หมู่​ต้าน​บาง​คน​ตี้​ยืน​อยู่​ตี้​นี่​จะ​ยัง​บ่ต๋าย​เตื้อ จ๋น​กว่า​จะ​ได้​หัน​แผ่นดิน​ของ​พระเจ้า​เหีย​ก่อน”