Search form

ลูก๋า 9:36

36เมื่อ​เสียง​ดัก​แล้ว เขา​ตึง​สาม​ก็​หัน​ก้า​พระเยซู​คน​เดียว​เต้าอั้น เหตุก๋ารณ์​ตี้​หมู่​เขา​หัน​นั้น หมู่​เขา​เก็บ​เรื่อง​นี้​ไว้ กับ​บ่ได้​บอก​หื้อ​ใผ​ฮู้​สัก​คน