Search form

ลูก๋า 9:42

42เมื่อ​หละอ่อน​คน​นั้น​ก่ำลัง​มา ผี​ฮ้าย​ก็​เยียะ​หื้อ​เขา​จั๊กดิ้นจั๊กงอ แต่​พระเยซู​สั่ง​ผี​ฮ้าย​นั้น​หื้อ​ออก​มา กับ​ฮักษา​หละอ่อน​หื้อ​หาย​เป๋น​ปกติ แล้ว​หื้อ​ป้อ​ของ​เขา​ฮับ​ไป