Search form

ลูก๋า 9:43

43คน​ตังหลาย​ก็​งืด​ใน​ฤทธิ์​อำนาจ​อัน​ยิ่งใหญ่​ของ​พระเจ้า

แต่​เมื่อ​หมู่​เขา​ยัง​ยืน​งืด​ใน​สิ่ง​ตังหลาย​ตี้​พระเยซู​เยียะ พระองค์​ก็​อู้​กับ​หมู่​สาวก​ว่า