Search form

ลูก๋า 9:48

48แล้ว​บอก​หมู่​เขา​ว่า “ใผ​คน​ใด​ตี้​ต้อนฮับ​คน​ตี้​เป๋น​เหมือน​หละอ่อน​หน้อย​จาอี้​ย้อน​หัน​แก่​เฮา ก็​เผียบ​เหมือน​กับ​ว่า​คน​นั้น​ได้​ต้อนฮับ​เฮา​ตวย คน​ใด​ต้อนฮับ​เฮา​คน​นั้น​ก็​ได้​ต้อนฮับ​ผู้​ตี้​ใจ๊​เฮา​มา ย้อน​ว่า​ใผ​เล็ก​หน้อย​ตี้​สุด​ใน​หมู่​ต้าน คน​นั้น​ละ​เป๋น​ใหญ่​ตี้​สุด”