Search form

ลูก๋า 9:49

49ยอห์น​บอก​พระเยซู​ว่า “อาจ๋ารย์​ครับ หมู่​เฮา​หัน​คน​นึ่ง​ไล่​ผี​ออก​ใน​นาม​ของ​พระองค์ หมู่​เฮา​ก็​ห้าม​เขา ย้อน​เขา​บ่ใจ้​หมู่​เฮา”