Search form

ลูก๋า 9:52

52พระองค์​ส่ง​บาง​คน​ล่วงหน้า​ไป​บอก​ข่าว​ตี้​หมู่​บ้าน​จาว​สะมาเรีย​ก่อน เปื้อ​เกียม​สิ่ง​ต่างๆ หื้อ​พร้อม​สำหรับ​พระองค์