Search form

ลูก๋า 9:54

54เมื่อ​ยากอบ​กับ​ยอห์น​สาวก​ของ​พระองค์​หัน​จาอั้น ก็​ถาม​พระองค์​ว่า “องค์​พระผู้เป๋นเจ้า พระองค์​ใค่​หื้อ​หมู่​เฮา​ขอ​ไฟ​ลง​มา​จาก​สวรรค์​เผา​หมู่​เขา​เหีย​ดี​ก่อ”