Search form

ลูก๋า 9:9

9เฮโรด​ก็​อู้​ว่า “ยอห์น​นั้น​เฮา​ได้​สั่ง​หื้อ​กก​คอ​แล้ว แต่​คน​นี้​ตี้​เฮา​ได้ยิน​เรื่อง​ของ​เขา เป๋น​ใผ​หา” แล้ว​เฮโรด​จึง​หา​โอกาส​ตี้​จะ​ปะ​พระองค์