Search form

มาระโก 1:10

10ต๋อน​ตี้​พระเยซู​ผด​ขึ้น​มา​จาก​น้ำ พระองค์​ก็​หัน​ต๊องฟ้า​แหวก​ออก​เป๋น​ฮ่อม พระวิญญาณ​มี​ฮูปฮ่าง​เหมือน​นกก๋าแก๋​ลง​มา​หา​พระองค์