Search form

มาระโก 1:15

15“เถิง​เวลา​แล้ว แผ่นดิน​ของ​พระเจ้า​ใก้​เข้า​มา​แผว​แล้ว หื้อ​กลับใจ๋​จาก​บาป​เหีย กับ​เจื้อ​ใน​ข่าวดี​ของ​พระเจ้า​นี้​ตวย”