Search form

มาระโก 1:2

2ใน​หนังสือ​อิสยาห์​ผู้​เป๋น​ปาก​เป๋น​เสียง​แตน​พระเจ้า​ได้​เขียน​ไว้​ว่า

“เฮา​จะ​ส่ง​คน​ส่ง​ข่าว​นำ​หน้า​ต้าน​ไป​ก่อน

เขา​จะ​เกียม​คน​หื้อ​พร้อม​ก่อน​ต้าน​มา”