Search form

มาระโก 1:20

20พระองค์​ฮ้อง​หมู่​เขา​ตึง​สอง​หื้อ​ไป​ตวย​พระองค์ เขา​ก็​ละ​ป้อ​ตึง​หมู่​ลูกจ้าง​ไว้​ใน​เฮือ แล้ว​ตวย​พระองค์​ไป​บ่า​เดี่ยว​นั้น​เลย