Search form

มาระโก 1:21

พระเยซู​ขับ​ไล่​ผี

21พระเยซู​กับ​หมู่​สาวก​เข้า​ไป​ใน​เมือง​คาเปอรนาอุม เมื่อ​เถิง​วัน​สะบาโต พระองค์​เข้า​ไป​ใน​ธรรมศาลา​ของ​จาว​ยิว แล้ว​เตสนา​สั่ง​สอน​คน​ตังหลาย