Search form

มาระโก 1:24

24ฮ้อง​เสียง​ดัง​ว่า “พระเยซู​จาว​นาซาเร็ธ มา​ยุ่ง​กับ​หมู่​เฮา​เยียะ​หยัง ต้าน​จะ​มา​ทำลาย​หมู่​เฮา​กา เฮา​ฮู้​ว่า​ต้าน​เป๋น​ใผ ต้าน​เป๋น​ผู้​บริสุทธิ์​ของ​พระเจ้า”